Michal Farník

Překládám z anglického do českého jazyka. Profesionální překladatelské činnosti se věnuji
od roku 2004. Složil jsem státní speciální jazykovou zkoušku překladatelskou na úrovni C2
a jsem držitelem certifikátu Certified PRO udělovaného prověřeným a kvalitním překladatelům prestižním překladatelským serverem Proz.

Vzdělání a certifikace

  • 2012 - Státní speciální jazyková zkouška překladatelská pro anglický jazyk
  • 2012 - Profesionální certifikace na specializovaném překladatelském serveru Proz
  • 2009 - Titul Bc. v oboru Informatika a výpočetní technika na VŠB - TU Ostrava
  • 2006 - Ukončení studia na Gymnáziu Studentská v Havířově
  • 2005 - Složena státní všeobecná jazyková zkouška z anglického jazyka